Iepirkumi

2018. gads

ID numurs Iepirkuma nosaukums

Izsludināšanas

datums

Pieteikšanās

termiņš

Statuss

OCV 2018/1

Veļas mazgāšana un piegāde

07.02.2018. 19.02.2018. līdz plkst. 14:00 Slēgts

OCV 2018/2

Ledus apstrādes mašīnas piegāde

22.02.2018. 16.03.2018 līdz plkst. 14:10 Slēgts

OCV 2018/3

Baseinu ūdens dezinfekciju līdzekļu piegāde

26.02.2018. 09.03.2018. līdz plkst. 14:00 Slēgts

OCV 2018/4

Batuta konstrukciju piegāde un uzstādīšana Ventspils Piedzīvojumu parkam

08.03.2018. 23.03.2018. līdz plkst. 14:00 Slēgts

OCV 2018/5

Ventspils 2018. gada tūrisma informatīvo materiālu izdošana ar piegādi

29.03.2018. 20.04.2018. līdz plkst. 14:00 Slēgts

OCV 2018/6

Tenisa kortu laukumu pārbūve Sporta ielā 5, Ventspilī

24.04.2018. 11.05.2018. līdz plkst. 14:00 Slēgts

OCV 2018/7

Saimniecības preču piegāde

23.05.2018. 04.06.2018. līdz plkst. 14:00

Slēgts

OCV 2018/8

Sporta zāles grīdas pārbūve sporta namā “Centrs”, Brīvības ielā 14, Ventspilī

06.06.2018. 22.06.2018. līdz plkst. 14:00 Izbeigts bez rezultāta

OCV 2018/9

BMX vasaras sporta bāzes servisa ēkas būvniecība un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, Krustkalna ielā 5, Ventspilī

11.06.2018. 22.06.2018. līdz plkst. 14:00 Izbeigts bez rezultāta

OCV 2018/10

Būvniecības dokumentācijas izstrāde un BMX vasaras sporta bāzes servisa ēkas būvniecība, Krustkalna ielā 5,  Ventspilī

27.06.2018. 13.07.2018. līdz plkst. 14:00 Slēgts

OCV 2018/11

Sporta zāles grīdas pārbūve sporta namā “Centrs”, Brīvības ielā 14, Ventspilī

27.06.2018. 13.07.2018. līdz plkst. 14:00 Izbeigts bez rezultāta

OCV 2018/12

Dabīgo un mākslīgo futbola laukumu kopšanas tehnikas piegāde

10.07.2018. 27.07.2018. līdz plkst. 14:00 Slēgts

OCV 2018/13

Sporta zāles grīdas pārbūve sporta namā “Centrs”, Brīvības ielā 14, Ventspilī

25.07.2018. 10.08.2018. līdz plkst. 14:00 Izbeigts bez rezultāta

OCV 2018/14

Hokeja inventāra žāvētavas telpas ierīkošana, Sporta ielā 7/9, Ventspilī

13.08.2018. 24.08.2018. līdz plkst. 14:00 Slēgts

OCV 2018/15

Atlētikas zāles modernizācija basketbola hallē, Sporta ielā 7/9, Ventspilī

08.10.2018. 19.10.2018. līdz plkst. 14.00 Slēgts

OCV 2018/16

Sporta inventāra piegāde

27.08.2018. 07.09.2018. līdz plkst. 14:00 Slēgts

OCV 2018/17

Ventilācijas sistēmas modernizācija Ūdens piedzīvojumu parka atlētikas zālē un basketbola halles 2.stāvā

17.09.2018. 02.10.2018. līdz plkst. 14:00 Slēgts

OCV 2018/18

Mobilizējama LED video ekrāna un programmatūras piegāde

18.09.2018. 12.10.2018. līdz plkst. 14:00 Izsludināts

OCV 2018/19

Sporta zāles grīdas pārbūve sporta namā “Centrs”, Brīvības ielā 14, Ventspilī

17.09.2018. 02.10.2018. līdz plkst. 14:00 Izbeigts bez rezultāta

OCV 2018/20

Paviljona-ģērbtuves ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (logu nomaiņa), Sporta ielā 7/9, Ventspilī

28.09.2018. 12.10.2018. līdz plkst. 14:00 Slēgts

OCV 2018/21

Trenažieru piegāde un uzstādīšana basketbola halles atlētikas zālē, Sporta ielā 7/9, Ventspilī

15.10.2018. 13.11.2018. līdz plkst.14.00 – eis.gov.lv

Izsludināts
(ar grozījumiem)

OCV 2018/23

Basketbola halles atlētikas zāles ģērbtuvju pilnveidošana Sporta ielā 7/9, Ventspilī

02.11.2018. 13.11.2018., līdz plkst. 14:00 Izbeigts bez rezultāta

OCV 2018/24

BMX trasei piegulošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve, Krustkalna ielā 5, Ventspilī

25.10.2018. 05.11.2018., līdz plkst. 14:00 Izbeigts bez rezultāta

OCV 2018/25

Svarcelšanas inventāra piegāde

15.11.2018 30.11.2018. līdz plkst.14:00 Izsludināts

OCV 2018/26

BMX vasaras sporta bāzes servisa ēkas pamatu un inženierkomunikāciju izbūve, Krustkalna ielā 5, Ventspilī

16.11.2018. 28.11.2018. līdz plkst.14.00 Izsludināts

 

2017. gads

ID numurs Iepirkuma nosaukums

Izsludināšanas

datums

Pieteikšanās

termiņš

Statuss

OCV 2017/11

Peldbaseina filtrēšanas sistēmas smilšu un rezerves daļu nomaiņa

27.11.2017. 08.12.2017. līdz plkst. 14:00 Slēgts

OCV 2017/10

Šorttreka bortu aizsargu piegāde

02.10.2017. 13.10.2017  līdz plkst. 14:00 Slēgts

OCV 2017/9

Pārvietojamu basketbola grozu konstrukciju iegāde SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils"" vajadzībām

02.10.2017. 13.10.2017  līdz plkst. 14:00 Slēgts

OCV 2017/8

Elektronisko rezultātu tablo piegāde un uzstādīšana Ventspils futbolu laukumiem

20.03.2017. 31.03.2017. līdz plkst. 12:00 Slēgts

OCV 2017/7

Piepūšamo atrakciju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana ventspils piedzīvojumu parkam

20.03.2017. 31.03.2017. līdz plkst. 14:00 Slēgts

OCV 2017/4

Piepūšamo atrakciju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana ventspils piedzīvojumu parkam

27.02.2017. 10.03.2017. Pārtraukts

OCV 2017/6

Elektroniskā rezultātu tablo piegāde un uzstādīšana Ventspils ledus hallē

27.02.2017. 10.03.2017. Slēgts