Tenisa kortu laukumu pārbūve Sporta ielā 5, Ventspilī

Iepirkuma priekšmets „Tenisa kortu laukumu pārbūve Sporta ielā 5, Ventspilī”
Iepirkuma identifikācijas nr. OCV2018/6
Kontaktpersona Agnese Laure
Iepirkuma veids 9. panta kārtībā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.05.2018.
Iepirkuma statuss Slēgts
Lēmuma pieņemšanas datums 18.05.2018.
Iepirkuma uzvarētājs SIA "Būvfirma INBUV"
Līgumcena (bez PVN) 139 692,99
Papildus informācija Tehniskais projekts
Iepirkuma saistošie dokumenti

Nolikums

Lokālās tāmes veidnes

Informācija pretendentiem

Lēmums

Līgums