jaunumi

sports

Ventspilī norisināsies peldēšanas mācīšanas seminārs

Latvijas Peldēšanas federācija sadarbībā ar Latvijas Sporta federāciju padomi š.g. 24.-27. augustā Ventspils Ūdens piedzīvojumu parkā un Olimpiskā centra “Ventspils” viesnīcas semināru telpā organizē apmācību programmu sporta speciālistiem “Peldēšanas mācīšanas teorija un pedagoģiskā pilnveide (prakse)”.

Kā vēsta vietne www.swimming.lv, reaģējot uz lielu peldbaseinu skaita pieaugumu un kvalificētu peldēšanas apmācības speciālistu trūkumu, Latvijas Peldēšanas federācija sadarbībā ar Latvijas Sporta Federāciju padomi organizē īpašu Vasaras skolu sporta speciālistiem ar augstāko pedagoģisko izglītību, kas dzīvo un strādā pašvaldībās vai novados, kuros ir uzsākta vai tiek plānota jaunu peldbaseinu būvniecība.

Lai jaunajos peldbaseinos nodrošinātu kvalitatīvu mācību treniņu procesu un līdz ar peldēšanas sporta veidiem labvēlīgas sporta infrastruktūras attīstību pieaugtu arī augsta līmeņa peldētāju un augstu sasniegumu potenciāls, ir nepieciešams nodrošināt sporta speciālistu, kuriem nav specializācijas peldēšanā, apmācību un sagatavošanu sporta peldēšanas mācību-treniņu darbā. Tikai tādējādi ir iespējams nodrošināt ne vien kvalitatīvu sporta peldēšanas programmu īstenošanu jaunajos peldbaseinos, bet arī radīt funkcionējošu un uz attīstības perspektīvu balstītu jauno talantu atlasi un sagatavošanu ceļā uz augstiem sportiskajiem sasniegumiem.

Programmā iekļautas apmācības par sekojošām tēmām: “Ūdens īpašības un cilvēka pārvietošanās ūdenī iespējas “, “Peldēšanas mācīšanas pamati”, “Peldēšanas mācīšana”,  “Peldēšanas veidu mācīšana”, “Drošība uz ūdens: baseinā; atklātā ūdenī”, “Mācību nodarbību plānošana un organizēšana un kontrole”

Nodarbības vadīs lektori paed. Jeļena Solovjova  – LSPA asoc. profesore, LPF Zinātniskās laboratorijas vadītāja, grāmatas “Peldēšana” autore un Juhan Kolk  Igaunijas Peldēšanas federācijas Bērnu peldētapmācības programmas speciālists. Praktiskās nodarbības plānotas Ūdens piedzīvojumu parka mazajā peldbaseinā, bet teorijas lekcijas notiks Olimpiskā centra “Ventspils” viesnīcas semināru telpā.

Nākamajā gadā Ventspilī plānots uzsākt jauna peldbaseina celtniecību. Jaunais komplekss atradīsies Sporta un Kuldīgas ielu krustojumā, Kuldīgas ielā 71. Tas būs unikāls objekts, jo 50 metrus garo peldbaseinu ar astoņiem celiņiem ar speciālas iekārtas palīdzību varēs sadalīt uz pusēm, iegūstot 16 celiņus pa 25 metriem katru. Tāpat varēs sadalīt tikai pusi no baseina, iegūstot attiecīgi astoņus 25 metrus garus celiņus un četrus 50 metrus garus. Blakus lielajam peldbaseinam atradīsies 12,5 x 6 m baseins, kas būs salīdzinoši sekls un kalpos peldētapmācībai. Jaunā peldbaseina kompleksā būs arī specializēta trenažieru zāle, aerobikas zāle un pie ģērbtuvēm atradīsies divas saunas. Kompleksā paredzēts izbūvēt arī rehabilitācijas centru dažādu traumu ārstēšanai un rehabilitācijai, kā arī augstas klases viesnīcu.